Wat doet Studio Factive?


Studio Factive ondersteunt organisaties in zorg, welzijn en sport met:

Beleidsonderzoek en – evaluatie

Monitoring en evaluatie van projecten

Ontwikkeling van infographics

Keten- en netwerkanalyse

Maatschappelijke kosten/ baten analyses

Kortom, een breed palet aan diensten, met als gemeenschappelijke deler het verzamelen, structureren, analyseren en presenteren van kwalitatieve én kwantitatieve informatie.

Studio Factive…

… maakt complexe informatie toegankelijk

De besluitvorming over projecten, het managen van programma’s of het ontwikkelen van beleid gebeurt steeds vaker op basis van data en feiten: meten is weten. In de praktijk is dit vaak nog een hele klus, want hoe…

  • …krijg je de juiste informatie boven tafel?
  • …zet je beschikbare data om in toegankelijke én relevante informatie?
  • …zorg je ervoor dat deze informatie ook daadwerkelijk leidt tot inzicht?

De uitdaging bij onderzoeks- en informatievraagstukken is niet alleen de inhoud, maar ook hoe deze kennis op een toegankelijke manier overgebracht wordt aan de betrokkenen. Kortom, geen rapport voor in de archiefkast, maar een uitkomst waar je iets mee kunt! Daarin zit de meerwaarde van Studio Factive: complexe informatie toegankelijk maken.

… verbindt analytisch vermogen met creativiteit

Onderzoeks- en informatievraagstukken hebben wel eens het imago dat ze saai en stoffig zijn. Dat is helemaal niet nodig! Natuurlijk is het verzamelen, structureren, analyseren en presenteren van informatie de basis. Maar door interactie met betrokkenen, de inzet van dynamische werkvormen en een visueel aantrekkelijk eindproduct wordt een gedegen én helder eindproduct gecreëerd.

… focust op zorg, welzijn en sport

Gevoel voor context is belangrijk om onderzoeks- en informatievraagstukken in het juiste perspectief te plaatsen. Gezien mijn opleiding en werkervaring richt ik me daarom op maatschappelijke vraagstukken in de zorg, welzijn en sport.